Tip os

Nye tanker omkring Garland og Ikast Rideskole

SAMARBEJDE | De er vidt forskellige men i den mentale frikommune er der ingen grænser, og derfor arbejder kommunen med tanker om at flytte de to institutioner sammen på Vestergade i Ikast
19. juni 2012, 12.31

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED Gartneriet Garland på Grøddevej i Ikast er ved at være spærret inde af private boligudstykninger og Ikast Rideklub er ligeledes spærret inde, men af erhvervsgrunde.

Begge har de på sigt brug for mere plads til større armbevægelser, og derfor har Ikast-Brande Kommune valgt at sammentænke de to udfordringer selvom et gartneri og en rideskole ikke umiddelbart har så mange fællesnævnere

- Vi arbejder på at gøre Garland til en socialøkonomisk virksomhed, der er selveejende med fond og egen økonomi, siger Frank Heidemann Sørensen, (S) og formand for Social- og Omsorgsudvalget, der også er optaget af at sikre, at Garland og Rideskolen ikke får fælles økonomi så den ene trækker den anden ned, hvis det skulle blive dårlige tider

På udvalgets sidste dagsorden var de to institutioner og deres fremtidsvisioner en del af diskusionen.

- Garland er en succeshistorie, men de kan ikke blive ved med at være, hvor de er. Og Ikast Rideklub har nogle udfordringer med udearalerne, som bliver svære at løse. De har altså begge brug for nye og større rammer. Derfor har vi valgt den utraditonelle løsning at sammentænke det, siger Frank Heidemann.

Tidligere har også Højris Rideklub været en del af tankerne og en placering omkring deres domicil på Remmevej.

Men de har nu trukket sig og der arbejdes med en fremtidig placering vest for Ikast, hvor Kommunen i forvejen ejer en del jord, der pt. er lejet ud til økologisk landbrugsdrift.

- Vi har sikret os, at det dyrkes økologisk fordi det er et af Garlands mærkesager, siger Frank Heidemann


Ordet er dit